Feeds:
Įrašai
Komentarai

http://static.video.yandex.ru/lite/sar-matas/4idjbetclq.2922/

Šatrijos Raganos apysakos “Sename dvare“ ištraukos įrašas.

Gero klausymo!

Geras filmas

Peržiūrėkite filmą “Kai aš buvau partizanas“.

Alternatyvi nuoroda 

Filmas apie Maironį

Maironis

Medžiaga – Maironis

Medžiaga – silabotoninė eilėdara